top of page

Dhala Dhala Kanca Angera Labhani

(1)

ḍhala ḍhala kāñcā ańgera lābaṇī

abanī bahiyā yāya

īṣat hāsiratarańga-hillole

madana mūrachā pāya


(2)

kibā se nāgaraki khene dekhinu

dhairaya rahala dūre

nirabadhi mora  cita beyākula

kena bā sadā-i jhure


(3)

hāsiyā hāsityāańga dolā-iyā

nāciyā nāciyā yāya

nayāna katākṣe  biṣama biśikhe

parāṇa bindhita dhāya


(4)mālatī phuleramālāṭi gale

hiyāra mājhare dole

uḍiyā paḍiyāmātala bhramara

ghuriyā ghuriyā bule


(5)

kapāle candanaphoṭāra chaṭā

lāgila hiyāra mājhe

nā jāni ki byādhimarame bādha

lanā kahi lokera lāje


(6)

emana kaṭhinanārīra parāṇa

bāhira nāhika haya

nā jāni ki jāni haye parimāṇa

dāsa gobinde kaya(1) His glorious youthful handsomeness was beyond anything in this world. The splashing waves of his gentle smile would make even Kamadeva faint in bliss.

(2) Who was that handsome boy? What happened to me when I saw Him? My peaceful composure fled far away. Now my heart is always agitated. Why do I always weep?

(3) Smiling and smiling, and His limbs swaying to and fro, He danced and danced as He walked. From the corner of His eye He shot a fearsome sharp arrow, an arrow that pierced my life’s breath.

(4) Hanging from His neck, a jasmine garland swayed to and fro on His chest. Rising and falling, intoxicated black bees flew around and around its flowers.

(5) Sandal-paste tilaka glistened on His forehead and chest. Why am I now so agitated? I do not know. My heart is wounded. Afraid of the people’s gossip, I do not tell anyone.

(6) The women and girls all have hard hearts. That is why I do not even go outside. Govinda dasa says: Who knows why this girl has become so changed? I do not know.

Like

Views

Shares

bottom of page